marți, 11 martie 2014

Echipamente de lucru

Confectionam echipamente de lucru la un nivel inalt.


Va oferim preturi avantajoase pentru oricare produs din oferta atasata.

Executam orice fel de modele si orice cantitati, confectii personalizate
la cald si la rece, confectii din docuri ignifugate, antiacide si midrofobizate.

Executam confectii si cu banda reflectorizanta la cerere.

Contact *S.C. DOBIMANE CONF S.R.L- firma protejata:- telefon Dl. Bibicu Nicolae: 0758090725;miercuri, 5 martie 2014

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(III)


40.Permisul de lucru cu foc 
41.Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie 
42.Documentul privind protectia la explozie 
43.Autorizatie de lucru in zone Ex 
44.Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase 
45.Plan tehnic de exploatare 
46.Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz 
47.Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare) 
48.Programul de revizii si reparatii a ET din dotare 
49.Plan de evacuare in caz de urgenta 
50.Registre de evidenta a accidentatilor in munca 
51.Registre de evidenta a accidentelor usoare 
52.Registre de evidenta a incidentelor periculoase 
53.Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale 
54.Raportare semestriala a accidentelor de munca 
55.Registrul de serviciu la bordul navelor 
56.Registrul pentru substante toxice 
57.Registrul de evidenta a materialelor explozive 
58.Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 


59.Cartea tehnica a utilajului 
60.Instructiuni de lucru 
61.Proces verbal de punere in functiune a schelei 
62.Conventiile de lucru 
63.Proiectele de executie a constructurilor, ET 
64.Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator 
65.Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii 
66.Materiale necesare informarii si educarii angajatilor 
67.Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice 
68.Contractele de lucrari 
69.Modul de acorare a materialelor igienico sanitare 
70.Fisa de expunere la riscuri profesionale 
71.Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani 
72.Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM 
73.Registrul unic de control

Work clothes- stil practic

Contact S.C. DOBIMANE CONF S.R.L(UNITATE PROTEJATA):
-telefon Dl. Bibicu Nicolae: 0758090725

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(II)

24.Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune 
25.Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia) 
26.Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern 
27.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta 
28.Buletine de verificari PRAM 
29.Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) 
30.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) 
31.Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca 
32.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate 
33.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase 
34.Certificate medicale cu diagnostic "accident" 
35.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca 
36.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie 
37.Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare 
38.Verificarile ISCIR 
39.Fisa postului