miercuri, 5 martie 2014

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(II)

24.Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune 
25.Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia) 
26.Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern 
27.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta 
28.Buletine de verificari PRAM 
29.Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) 
30.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) 
31.Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca 
32.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate 
33.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase 
34.Certificate medicale cu diagnostic "accident" 
35.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca 
36.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie 
37.Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare 
38.Verificarile ISCIR 
39.Fisa postului 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu