joi, 14 noiembrie 2013

Documente solicitate la controale in domeniul relatiilor de munca1.Registrul unic de control 


2.Actele constitutive ale angajatorului:
 • Contract de societate ;
 • Statutul societatii ;
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
 • Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
 • Codul fiscal ;
 • Autorizatia de functionare ;
 • Acte aditionale de modificare, completare ;
 • Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
 • Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama) 

3.Registrul general de evidenta a salariatilor
 • documentele de plata salariilor semnate de salariati;
 • actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
 • balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
 • dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;
 • foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
 • documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 • pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;
 • registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
 • normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
 • Dosarele de personal ale salariatilor care trebuie sa cuprinda:
  • dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare;
  • curriculum vitae; acte stare civila;
  • acte de studii si calificare;
  • fisa de aptitudini;
  • contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii;
  • actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca;
  • actele de identitate;
  • avizul medical;
  • actele de studii;
  • fisa postului;
  • acte aditionale la contractele individuale de munca;
  • acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
  • permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini;
  • certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);


4.Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca
 


5.Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)
 


6.Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
 


7.Regulamentul intern
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu