miercuri, 20 noiembrie 2013

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca(I)


 
1.Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente 


2.Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 


3.Decizii interne pentru:
  • personalul cu atributii in domeniul SSM;
  • componenta serviciului de SSM
  • conducatorii locurilor de munca;
  • personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)

4.Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
  • decizia de infiintare;
  • raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
  • raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
  • planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;
  • programul de activitate al serviciului de SSM

5.Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca 
6.Dosarul medical individual 
7.Fisa de aptitudini 
8.Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime" 
9.Foaia de parcurs 
10.Raport de sedinta siguranta circulatiei 
11.Nota de comanda reparatii 
12.Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati 
13.Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor 
14.Tematici de instruire 
15.Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii 
16.Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 
17.Fisele individuale de instructaj de protectia muncii 
18.Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic 
19.Foaie de prezenta 
20.Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii 
21.Certificate de conformitate pentru EIP si EIL 
22.Fise de magazie pentru dotarea cu EIP 
23.Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu